Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

Modul Kasa je určený pre predaj tovarov v hotovosti. Modul pracuje s hardvérovým fiskálom. Pre zjednodušenie práce so systémom je v aplikácii zahrnutá podpora pre čítačku čiarového kódu.

Modul Kasa umožňuje vytvárať storno-doklady, tlačiť kópie ľubovoľného dokladu či uzávierky, tlačiť prehľad predaja s rozčlenením po jednotlivých kasách (pri pokladničnej sieti) ako aj podľa formy úhrady – v hotovosti alebo cez platobný terminál.

Predaj

  1. Podpora čítačiek ISIC kariet, a overenie ich platnosti.
  2. Podpora PTM (POS terminál)

Modul Kasa je prepojený na modul Skladové hospodárstvo a podporuje rovnaké algoritmy cenotvorby ako modul Skladové hospodárstvo, čiže reflektuje na rôzne nastavenie zliav, cenových hladín, obchodných prípadov, cenových matíc, individuálnych zliav pre odberateľov atď., ktoré už raz boli v systéme SRS® zaevidované.

Rozšírená funkcionalita:

Spoločnosti EMEL Bratislava má vo svojom module KASA zapracovanú funkcionalitu s automatickým prepojením na registráciu bločkov do Národnej bločkovej lotérie. Nákupom tovaru u vybraných predajcov môže predajca automaticky zaregistrovať doklad do lotérie po nákupe, ak sú ním splnené všetky podmienky.

Predajca jednoduchým spôsobom označí v KASE daný predaj, na základe vyžiadania si zákazníka aby jeho blok bol zaregistrovaný do Národnej bločkovej lotérie, tieto registrované bločky sa ukladajú do súboru, ktorý sa v pravidelných intervaloch odošle automaticky do aplikácii TIPOSu. Pilotným projekt automatickej registrácie dokladov bol spustený k dátumu začiatku lotérie 16.9.2013 so spoločnosťou Ševt, a.s. Takýmto spôsobom sa vyšlo v ústrety zákazníkom a zjednodušil sa im spôsob registrácie bločkov, jedinou povinnosťou zákazníka je uchovať si bloček.

Tento spôsob registrácie pre zákazníkov je bezplatný. Doklady z registračnej pokladnice spĺňajú všetky požadované náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom znení , najmä DKP (daňový kód elektronickej registračnej pokladnice), dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celkovú sumu platenej ceny na pokladničnom doklade a ochranný znak, preto ich registrácia môže prebiehať tak ľahko nezaťaží predajcov.