Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Softvérové aplikácie pre DSS a DDS

Aplikácie sú určené pre vedenie účtovnej a evidenčnej agendy v rámci II. a III. piliera dôchodkového sporenia. Používatelia aplikácií sa do systému hlásia na základe prístupového mena a hesla, pričom každý používateľ môže v aplikácii pracovať len s tými dátami a informáciami, ku ktorým mu správca aplikácie pridelil oprávnenie. Dáta prichádzajú do systému manuálnymi vstupmi a aj elektronicky (bankové výpisy, rozpisy príspevkov zo Sociálnej poisťovne, rozpisy od zamestnávateľov, OCR vyťažované zmluvy atď.). Aplikácie umožňujú spravovať viac fondov - napr. rastový, vyvážený, konzervatívny. Pri tvorbe aplikácií bola využitá architektúra klient-server, pričom klientská časť beží v internetovom prehliadači; v serverovej časti je použitý operačný systém LINUX, databázové prostredie MySQL a vývojové prostredie PHP. Sú to rozsiahle aplikácie – do dnešného dňa s rádovo miliónmi záznamov.

Referencie: UNIQA d.s.s., a.s., UNIQA d.d.s., a.s.