Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 29.6.2022 - .
20.6.2022
V súvislosti so zmenou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dochádza...
14.6.2022
Po facebooku sme prišli aj na instagram. Na tejto sociálnej sieti nás môžete nájsť pod účtom emel_bratislava. Aj prostredníctvom...
7.6.2022
Dovoľujeme si pripomenúť našim zákazníkom, že 26. apríla 2022 bola ukončená podpora pre .NET Framework 4.5.2, 4.6 a 4.6.1 vo Win...
31.5.2022
Modul SSD je nadstavbou nad EIS SRS. S modulom SSD ako intranetovou aplikáciou je možné v organizácii zabezpečiť elektronizáciu ...
23.5.2022
V účtovníctve, v personalistike, v registratúre, pri procesoch v sklade a v mnohých iných oblastiach je často potrebné schvaľova...