Od 23.3.2020 budeme poskytovať svoje služby výhradne telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. (Covid-19) V sídle spoločnosti je obmedzená prevádzka.
Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 6.6.2020 - .
20.5.2020
Spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o. nadviazala s pánom prof. Ing. Michalom Bartkom, CSc., úzku spoluprácu na projektoch efektívne...
14.4.2020
Funkcionalita pre eRecept, ktorá je zapracovaná v IS SRS, je NCZI certifikovaná vo verzii V4 pre všetky tri slovenské zdravotné ...
7.4.2020
Spoločnosti EMEL energy a.s. bolo za rok 2019  vydaných  3425  záruk pôvodu elektriny.  Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných ...
30.3.2020
Všetky legislatívne zmeny, súvisiace s opatreniami vlády SR v oblasti sociálnej pomoci zamestnancom i zamestnávateľom z dôvodu p...
2.3.2020
Počas mesiacov marec a apríl 2020 prebehne výmena poskytovateľa internetových a hlasových služieb pre našu spoločnosť. ...