Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 11.11.2019 - .
29.10.2019
Na základe úspešného absolvovania auditu obdržala spoločnosť EMEL® BRATISLAVA, s.r.o. certifikát pre systém manažérstva kvality ...
9.10.2019
Naša spoločnosť v tomto týždni úspešne absolvovala recertifikačný audit systému manažérstva kvality spoločnosti podľa referenčne...
23.9.2019
V rámci energetických projektov bola zahájená úzka spolupráca s talianskymi spoločnosťami v  oblasti využívania alternatívnych z...
21.8.2019
Naši kienti úspešne zvládli prechod na eKasu a všetky pokladne komunikujú s Finančnou správou online. Ďakujeme všetkým klient...
29.7.2019
V rámci divízie energetiky našej spoločnosti sme začali pripravovať testovanie konceptu fungovania Stirlingovho motora na báze s...