Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .
20.11.2023
Do modulu podvojného účtovníctva na kartu partnera je doplnená možnosť automatického načítavania adresy na základe IČO z českého...
6.11.2023
Vo štvrtok 16.11.2023 sa pre užívateľov systému SRS uskutoční ďalšie školenie: Procesy pri nastupe a výstupe zamestnanca. Reg...
23.10.2023
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predĺžil platnosť úžitkového vzoru č. 8269 po druhý raz o tri roky. ...
9.10.2023
Vo štvrtok 12.10.2023 sa pre užívateľov systému SRS uskutoční ďalšie školenie: Inventúra v skladoch po novom (Sklady.Net) a Mobi...
2.10.2023
Prijatou novelou zákona o cenach č. 279/2023 sa §13 opätovne zavádza povinnosť viesť evidenciu o cenách tovarov, vrátane kalkulá...