Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
Spať na prehľad
PF 2024
Dátum: 18.12.2023

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a obchodným partnerom za doterajšiu spoluprácu.

Do nadchádzajúceho roka 2024 želáme všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a hojnosti, dobrých nápadov, vhodných príležitostí a hodne vytrvalosti.

emel