Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
Spať na prehľad
Predĺženie ochranných známok EMEL BRATISLAVA, s.r.o. a EMEL energy a.s.
Dátum: 26.2.2024

Ochranné známky spoločnosti EMEL BRATISLAVA, s.r.o.  (č. 5135-2014) na Úrade priemyselného vlastníctva SR a EMEL energy a.s. (č. 511944) na Úřade průmyslového vlastnictví ČR boli úspešne predĺžené na ďalších 10 rokov s platnosťou do roku 2034.

emel