Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
Spať na prehľad
Osvedčenie o zhode IS NCZI
Dátum: 25.3.2024

Spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o. získala Osvedčenie o zhode informačného systému - Fakturácia ZP verzia 1.1.50.0 pre integrované procesné scenáre v IS Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

NCZI vykonalo testovanie predloženej verzie informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, na základe ktorého bol preukázaný bezpečný a konzistentný vznik a prenos dát medzi informačným systémom a komponentami NZIS. Zároveň bolo preukázané, že informačný systém spĺňa požiadavky na vyhotovovanie a používanie elektronického podpisu.

emel