Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .
25.3.2024
Spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o. získala Osvedčenie o zhode informačného systému - Fakturácia ZP verzia 1.1.50.0 pre integrova...
26.2.2024
Ochranné známky spoločnosti EMEL BRATISLAVA, s.r.o.  (č. 5135-2014) na Úrade priemyselného vlastníctva SR a EMEL energy a.s. (č....
15.1.2024
Vo štvrtok 18.1.2024 sa pre užívateľov systému SRS uskutoční ďalšie školenie: Uzávierka v SRS® a nové účtovné obdobie - Podnikat...
18.12.2023
Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a obchodným partnerom za doterajšiu spoluprácu. Do nadchádzajúceho roka 2024 želáme všetkým...
4.12.2023
Vo štvrtok 14.12.2023 sa pre užívateľov systému SRS uskutoční ďalšie školenie: Uzávierka v SRS a nové účtovné obdobie – Rozpočto...