Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Intranetové riešenia:

Intranetové aplikácie sú určené pre zvýšenie výkonu zamestnancov a optimalizáciu vnútrofiremných procesov. Systém spája všetky súvisiace oddelenia spoločnosti, každého jej zamestnanca a sprehľadňuje a hlavne rapídne urýchľuje výmenu informácií.
 
 • na základe Vašich potrieb a požiadaviek vyhodnotíme optimalne riešenie na mieru
 • elektronické prepojenie zamestnancov, dodávateľov či odberateľov umožňuje absolútne najrýchlejší spôsob výmeny informácií
 • presný záznam postupu vybavovania firemnej agendy, sledovanie efektivity jednotlivých pracovníkov
 • reporty a analýzy, umožňujúce rýchle odhalenie neefektívneho využitia firemných zdrojov a ich následnú optimalizáciu
 • finanené prehľady, znižovanie nákladov
 • ERP (Enterprise Resource Planning), systém na plánovanie firemných zdrojov, implementáciu zmien vo firemných procesoch a ich sledovanie
 • neobmedzené možnosti implementácie
 • technická podpora a školenia

Internetové riešenia:

Využitím najmodernejších technológií prevádzky a zabezpečenia webových stránok vrátane dizajnu dnešných trendov vytvárame ideálne riešenia, ktoré sú pre našich klientov investíciou a prínosom.
 
 • vývoj internetových aplikácií
 • interaktívne aplikácie
 • internetové prezentácie
 • administratívne systémy
 • aktualizácie