Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Tento modul umožňuje evidovať majetok - hmotný/nehmotný dlhodobý aj drobný majetok, súbor hnuteľných vecí, vykonávať zmeny v jeho evidencii, zhodnocovať a preraďovať majetok, preraďovať jednotlivé časti súboru hnuteľných vecí do iného súboru, tvoriť plán odpisov, automaticky generovať účtovné i daňové odpisy, ktoré zároveň vstupujú do modulu Podvojné účtovníctvo.

Každá karta majetku má definovanú väzbu na účtovníctvo.

Na základe týchto nastavení sa realizuje účtovanie účtovných a daňových odpisov, zaradenie a vyradenie majetku. Inventárna karta svojim začlenením na strediská, budovy a miestnosti, priradenie zamestnancovi, umožňuje jednoduchšiu inventarizáciu majetku.

Pri nastavovaní odpisov majú užívatelia možnosť individuálnych nastavení v kartách majetku, ktoré umožňujú splniť špecifické požiadavky na spôsob odpisovania na vybraných inventárnych kartách (prerušenie odpisovania, úprava odpisovej sadzby, resp. pevné zadanie sumy odpisov).

Majetok

Zaradením majetku do používania stanovíte odpisový plán majetku a v priebehu životného cyklu majetku nahrávate zmeny majetku pomocou pohybov.