Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.2.2024 - .

Modul Dochádzka je špecializovaný systém na evidenciu dochádzky, ktorý v sebe zahŕňa všetky potrebné informácie týkajúce sa sledovania dochádzky zamestnancov a sú dostupné v reálnom čase, napr. informácie o odpracovanom čase, nadčasoch, čerpaní a zostatku dovolenky, návštevách lekárov a iných prerušeniach pracovnej doby.

Evidenciu pre rozdelenie nadčasov, evidenciu žiadosti o dovolenku resp. iných prerušení s možnosť schválenia danej žiadosti.

V aplikácii je umožnená tvorba zmenových kalendárov a priradenie kalendárov na zamestnanecké miesta a zamestnancov.

Získané údaje slúžia ako podklady pre výpočet mzdy zamestnancov a možno ich priamo exportovať do modulu Mzdy a personalistika. Modul tiež okrem iného umožňuje vykonávať kontrolu záznamov dochádzky, ako napr. kontrolu prekrývania časov v rámci jedného dňa, kontrolu chýbajúceho príchodu alebo odchodu zamestnanca a pod.

Dochádzka

  1. Zvýšte dochvíľnosť na pracovisku. Vždy budete vedieť kto prichádza načas a kto neskoro.
  2. Ušetrite mzdové náklady a zvýšte produktivitu. Vyhnite sa častým podvodom pri zapisovaní časov príchodov a odchodov zamestnancov.