Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .

je určený na evidovanie dlžníkov a pohľadávok. Sledovanie aktuálneho stavu pohľadávok je jednou z výrazných funkcií modulu, nakoľko veľmi úzko spolupracuje s modulom účtovníctvo. Akýkoľvek pohyb realizovaný v účtovníctve k danej pohľadávke sa automaticky premietne a zohľadní v module správa pohľadávok.

Umožňuje úročiť evidované pohľadávky, nastavovať splátkové kalendáre pre jednotlivé pohľadávky. K pohľadávke je možné evidovať ďalšie rôzne špecifické údaje ako:

  1. sledovanie portfólia pohľadávok k zadanému obdobiu
  2. rozpis pohľadávky
  3. dokumentáciu spojenú s danou pohľadávkou
  4. pôvod a identifikáciu pohľadávky
  5. pridelenie pohľadávky správcovi, právnickej kancelárii a iné
  6. nad pohľadávkami je možné realizovať rôzne hromadné spracovania ako je hromadné postúpenie, nastavovanie návratnosti resp. % výšku opravnej položky, vytváranie inkasných správ, hromadný import údajov do systému