Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

je určený pre vydavateľov periodickej tlače na evidovanie objednávok od distribútorov periodickej tlače, fakturácie periodickej tlače smerom k odberateľovi a štatistike k jednotlivým vydaniam periodickej tlače.

Modul OFSET obsahuje nasledovné funkcionality:

  1. Evidovanie došlých objednávok od jednotlivých odberateľov a distribútorov za jednotlivé periodiká a konkrétne vydania. Evidencia je vykonávaná s dôrazom na distribuovanie periodika k odberateľovi, t.j. pokiaľ má odberateľ viac odberných miest, eviduje sa presne na ktoré je potrebné dodať akú časť nákladu a zároveň obsahuje informáciu v akej mutácií sa periodikum dodáva.
  2. Generovanie a tlač vystavených objednávok pre tlačiarne – prebieha na základe došlých objednávok od odberateľov.
  3. Fakturácia na odberateľov – generovanie faktúr za jednotlivé periodiká a vydania na odberateľov na základe ich objednaného množstva. Možnosť zohľadnenia remitendy pri prvej faktúre, resp. fakturovanie remitendy separátne.
  4. Evidovanie došlých faktúr od tlačiarní s následnou kontrolou kalkulačných listov na základe zmluvných podmienok, ktoré sú nahraté v číselníkoch. Modul na základe týchto údajov sám navrhne aká suma by mala byť fakturovaná a umožní užívateľovi skontrolovať možné nezrovnalosti na došlej faktúre od tlačiarne.
  5. Štatistiky o predajnosti jednotlivých periodík a vydaní, ABC štatistiky.