Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .

zahraničný - bol vytvorený ako nadstavba pre obchodné spoločnosti, ktoré vykonávajú dovoz, vývoz, reexport, alebo obchodujú v tuzemsku. Tento modul umožňuje automatizovane spracovávať informácie o základnej jednotke obchodovania, t.j. o obchodnom prípade, pričom poskytuje informácie o uskutočnenej obchodnej operácii, ako napr. identifikáciu kupujúceho a predávajúceho, umožňuje kalkulovať nákupnú alebo predajnú cenu, vystavovať súvisiace doklady a evidovať došlé a odoslané faktúry k danému obchodnému prípadu. Dodacie podmienky sa zadávajú na základe platných predpisov INCOTERMS.