Od 23.3.2020 budeme poskytovať svoje služby výhradne telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. (Covid-19) V sídle spoločnosti je obmedzená prevádzka.
Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 6.6.2020 - .

zahraničný - bol vytvorený ako nadstavba pre obchodné spoločnosti, ktoré vykonávajú dovoz, vývoz, reexport, alebo obchodujú v tuzemsku. Tento modul umožňuje automatizovane spracovávať informácie o základnej jednotke obchodovania, t.j. o obchodnom prípade, pričom poskytuje informácie o uskutočnenej obchodnej operácii, ako napr. identifikáciu kupujúceho a predávajúceho, umožňuje kalkulovať nákupnú alebo predajnú cenu, vystavovať súvisiace doklady a evidovať došlé a odoslané faktúry k danému obchodnému prípadu. Dodacie podmienky sa zadávajú na základe platných predpisov INCOTERMS.