Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 11.12.2023 - .

Modul Telemarketing v sebe zahŕňa nástroje podporujúce marketing, predaj a činnosť Vašich obchodníkov. Účinne aplikuje obchodné a marketingové stratégie, plánuje a riadi obchodné aktivity, eviduje dôležité informácie o klientoch. Obchodníci majú pod kontrolou všetky činnosti, ktoré sú potrebné pre úspešnú komunikáciu s klientom.

Aby obchodníkom neunikli dôležité termíny, môžu si pri zapisovaní jednotlivých činností zadať pripomienku s časom a termínom.


Pre zjednodušenie marketingových aktivít je vhodné využiť hromadnú korešpondenciu priamo v aplikácii formou hromadných e-mailových kampaní – je to tzv. zjednodušená forma Direct marketingu.


Ďalším významným prvkom pri predaji tovaru je, aby obchodník vedel, či má dostatok ponúkaného sortimentu na sklade, ako rýchlo ho vie zákazníkovi dodať po objednaní, resp. aké alternatívy (náhrady) môže zákazníkovi ponúknuť v prípade nedostupnosti konkrétneho tovaru. I tu je aplikácia opätovne nápomocná.

V čom je daná aplikácia výhodná?

prispeje k zvýšeniu úspešnosti obchodných príležitostí

prispeje k získaniu nových zákazníkov prostredníctvom riadených marketingových aktivít

prispeje k zefektívneniu obchodných procesov, koncentrácii informácii z ostatných modulov

poskytuje správne a konzistentné údaje o zákazníkoch, prístupné pre všetkých v spoločnosti

Súčasťou aplikácie je agenda, ktorá na jednom mieste sprístupní dôležité informácie potrebné na komunikáciu s klientom ako sú:

  1. evidencia jednotlivých telefonických kontaktov, realizovaných návštev a informácie o dohodnutých podmienkach
  2. prehľad vystavených cenový ponúk
  3. informácie o odberoch zákazníka
  4. prehľad nedodaných objednávok
  5. informácie už o dodaných objednávkach
  6. prehľad neuhradených faktúr