Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

V dnešnej dobe elektronizácie sa nevyhnutnou súčasťou ekonomických informačných systémov stáva aj aplikácia elektronického obchodu – WEBSHOP. Ide o realizovanie predaja formou internetového predaja.

Výhodou sú spravidla nižšie náklady než v prípade kamenných obchodov, a tým aj nižšie ceny. Webshop zastrešuje v sebe dva systémy:

  1. systém pre zákazníkov – podmienkou pre úspešný webshop je príjemné a intuitívne prostredie a ovládanie pre zákazníka.
  2. systém pre správu a riadenie webshopu – umožňuje nastaviť popisy tovaru, priradiť k jednotlivým položkám zodpovedajúce obrázky a určiť ich poradie, nastaviť zaradenie tovaru do kategórií, prepojiť alternatívny a súvisiaci tovar atď. Všetky tieto nastavenia, príp. vykonané zmeny, potom prenesiete na internet do svojho e-shopu.

Modul umožňuje:

  1. Publikovanie neobmedzeného počtu produktov
  2. Triedenie produktov do kategórií (katalóg)
  3. Evidencia objednávok a klientov
  4. Vyhľadávanie na stránke pomocou definovania kritérií
  5. Definovanie cenových úrovní a konfigurácia zliav

Webshop je postavený na databázach tovaru a zákazníkov s úzkym prepojením na účtovný a skladový systém.
Pomocou elektronického obchodu môžete pohodlne ponúkať a predávať tovar zo svojej skladovej evidencie, prijímať objednávky a ďalej s nimi pracovať.