Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

Program RLZEC od 31.júla 2008

Chceli by ste zasielať registračné listy priamo do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne  a Váš mzdový software Vám to neumožňuje? Neváhajte nás kontaktovať ohľadne aplikácie, ktorá Vám umožní uložiť údaje z registračných listov v XML formáte používanom pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Aplikácia umožňuje vytváranie všetkých existujúcich registračných listov ako sú Prihláška – pri nástupe do zamestnania / začiatok dohody, Odhláška – pri ukončení zamestnania / dohody, Zrušenie prihlášky – ak prihlásený zamestnanec nenastúpi do zamestnania, Zmena – zmena údajov zaslaných v prihláške a Prerušenie – pri ohlásení začiatku / konca prerušenia poistenia (napr. MD, RD, Absencia,..).

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel.: +421 02/3266 3333