Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Naša spoločnosť poskytuje komplexnú starostlivosť o informačné systémy pre zákazníkov, ktorí nemajú, alebo z rôznych dôvodov nechcú mať vlastného správcu informačného systému.Hlavnou výhodou takejto spolupráce je pre zákazníka fakt, že sa o jeho informačný systém starajú odborníci s rozsiahlymi skúsenosťami v danej oblasti.V rámci starostlivosti poskytujeme pravidelné monitorovanie spravovaných informačných systémov, rýchly odborný zásah v prípade problému a samozrejme v neposlednom rade aj poradenstvo v oblasti informačných technológií. Neustále monitorujeme vývoj na trhu s informačnými technológiami a navrhujeme možnosti zdokonaľovania informačných systémov pre našich zákazníkov. Túto službu zákazníci vítajú, nakoľko im šetrí čas, ktorý by museli obetovať prieskumu trhu a analýzou možností integrácie ďalších prvkov do svojich informačných systémov.

Pri riešeniach informačných systémov sa zameriavame na technológie spoločnosti Microsoft®, ktoré dopĺňame monitorovacími a bezpečnostnými aplikáciami spoločností GFI, Altaro, VIPRE Security a Vircom.