Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

VIPRE Security sa špecializuje na pomoc organizáciám identifikovať a odstrániť pokročilé pretrvávajúce ohrozenia, cielené útoky a iný sofistikovaný malware, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vyhol tradičnej počítačovej ochrane nasadenej v podnikoch a vo vládnych agentúrach po celom svete.

www.vipre.com

vipre