Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

Program umožňuje vedenie, spracovanie a účtovanie nasledovnej agendy:

  • tuzemský faktoring
  • exportný faktoring
  • importný faktoring

Súčasťou systému je webová nadstavba, ktorá umožňuje používateľom pasívny prístup k uzatvoreným obchodom – poskytuje informácie o zmluvách a ich parametroch, postúpeniach, faktúrach a prevedených operáciách, nezaplatených faktúrach, zoznam a detaily odoslaných faktúr, príkazy na úhradu pre daného klienta, párovanie riadkov bankového výpisu, zápočty, vyhľadávanie podľa viacerých kritérií.

Aplikácia má vlastné účtovníctvo, ktoré je na mesačnej báze prenášané na konsolidáciu do banky.

Aplikácia bola vyvinutá podľa požiadaviek zákazníkov. Pracuje nad databázou Oracle – verzia 12c; klientské prostredie je vytvorené vývojovým nástrojom Oracle Developer 2000 (forms, report).

Referencie: Všeobecná úverová banka, a.s.