Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

Pre úspech v podnikaní je mimoriadne dôležitý rýchly a spoľahlivý prístup k najdôležitejším a často používaným dokumentom. Iba malá časť firemných dokumentov si vyžaduje častý prístup; pre poskytovanie kvalitných služieb je však mimoriadne dôležité, aby prístup k nim bol rýchly a spoľahlivý.

Pre mnoho organizácií je správa dokumentov čiastočná, neefektívna a nákladná, pričom zahŕňa kombináciu tlačených a elektronických dokumentov, často aj zriedka využívaných dokumentov, materiálov uskladnených vo firme aj mimo nej, u viacerých dodávateľov.

Ako Váš spoľahlivý partner si uvedomujeme, že kľúčom, ako pomôcť organizácii spravovať aktívne využívané dokumenty, je tok práce a požiadavky na konkrétne typy dokumentov.

Pomôžeme Vám zhodnotiť Vaše aktuálne prostredie správy dokumentov a s ním spojené náklady, zistiť Vaše potreby a navrhnúť riešenie na dosiahnutie Vašich cieľov.