Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Poskytneme Vám riešenie pre archiváciu prijatej a odoslanej elektronickej pošty. S neustálym rastom objemu elektronickej pošty sa zvyšuje aj potreba jej archivácie. Uložením dát do archívu sa znižuje zaťaženie poštového servera a zvyšuje sa rýchlosť práce. Elektronická pošta obsahuje dôležité dáta, preto je potrebné zabezpečiť ich trvácnosť a bezpečnosť.

Požiadavky na archiváciu taktiež vyplývajú z existujúcich zákonov, ktoré stanovujú povinnosť archivácie obchodnej korešpondencie. Archivátory spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky .

Naše riešenie je navrhnuté pre maximálne efektívne využitie investície do archivácie.