Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

Softvérové riešenia na mieru si vyžadujú overené procesy vývoja softvéru how-know a rozsiahle skúsenosti, čím disponuje spoločnosť EMEL Bratislava vďaka pôsobeniu na trhu už tretím desaťročím.

Vyvinieme program podľa Vašich individuálnych potrieb. Každý projekt zahŕňa vstupné analýzy požiadaviek zákazníka, firemných dát a procesov, na základe čoho je navrhnutý systém, ktorý sa následne testuje a upravuje podľa pripomienok koncových užívateľov. Takto pripravený program je pre firmu výhodný, pretože plne odráža potreby zaužívaných firemných postupov, je užívateľsky jednoduchý pre zamestnancov a súčasne dokáže komunikovať s inými informačnými systémami a aplikáciami, ktoré už firma využíva.

Unikátne riešenie, efektivita a spokojnosť zákazníka. Preneste na nás zodpovednosť za návrh, realizáciu aj kompletné riešenie na mieru. Vytvoríme aplikáciu na základe Vašich potrieb a požiadaviek, takú, ktorá Vás posunie vpred.