Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

SSD je intranetová aplikácia, ktorá zabezpečuje elektronizáciu procesov. SSD je prepojená s databázou údajov informačného systému SRS®. Vybavovať a zabezpečovať procesy elektronicky je v organizácii možné v ľubovoľných oblastiach, v závislosti od potreby organizácie a od softvérových aplikácií, ktoré sú v organizácii používané. Príkladom elektronického schvaľovania dokumentov môže byť napr. schvaľovanie plánovanej dovolenky zamestnanca nadriadeným pracovníkom, schvaľovanie žiadaniek na použitie firemného/podnikového auta a pod., s prepojením so súvisiacimi dokumentami. SSD je možné využiť v rôznych oblastiach – v oblasti ľudských zdrojov, účtovníctva, verejného obstarávania, rozpočtu atď. Z uvedeného dôvodu sa aplikácia SSD implementuje pre konkrétnu spoločnosť „na mieru“, podľa jej potrieb.

SSD pomáha štandardizovať podporné procesy, odstraňovať ich duplicity, či chyby v procesoch. Aplikácia umožňuje napr.:

  1. - zjednodušiť prístup k informáciám,
  2. - zefektívniť prácu a riadenie,
  3. - znížiť administratívne zaťaženie,
  4. - zrýchliť proces vybavovania, atď.
  5. - a v neposlednom rade znižovať náklady o finančné prostriedky ušetrené za kancelársky papier.

Aplikácia SSD sa vyznačuje jednoduchosťou nasadenia a implementácie, flexibilitou, bezpečnosťou a odolnosťou, jednoduchou správou. SSD je pripravené na použitie s novými pokročilými technológiami.

Dokument na stiahnutie