Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

Systém SRS® pracuje na základe technológie klient/server. Správu dát a operácií s databázou realizuje výlučne databázový server Microsoft SQL Server. Pokiaľ chce užívateľ realizovať aktualizáciu, načítanie informácií, zmazanie údajov, systém SRS® odovzdá požiadavku a zmenu vykoná server. Vďaka tomu systém po sieti prenáša menší objem dát a databáza sa nemôže poškodiť vplyvom chyby v sieti.


SQL server umožňuje spracovávanie aj veľkého objemu dát, rýchlejšiu odozvu aplikácie pri väčšom počte dokladov.

Podporované operačné systémy pracovnej stanice

  Windows 10

  Windows 8
  Windows 7

Minimálne technické požiadavky na pracovnú stanicu

  1. 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou
  2. 1 gigabajt (GB) pamäte RAM (32-bitový) alebo 2 GB pamäte RAM (64-bitový)

Podporované operačné systémy databázového servera

  Windows 2016 Server

  Windows 2012 Server
  Windows 2008 Server

Minimálne technické požiadavky na databázový server

  1. 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1.4 GHz alebo vyššou
  2. 4 GB pamäte RAM

Podpora QR Code

Koniec manuálneho nahrávania faktúr - dnes to všetko za Vás spraví program vďaka QR kódu.

K systému SRS® môžete bezpečne pristupovať z viacerých typov zariadení ako sú napríklad smart telefóny.

Používanie systému SRS® je dostupné odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Nasledujeme globálne trendy a vďaka tomu ste s nami vždy o krok vpred.