Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Konzultácie

V rámci podpory zákazníkom si môžete objednať konzultácie k systému priamo vo Vašej spoločnosti, pri ktorých Vám odborne kvalifikovaný konzultant zodpovie Vaše otázky týkajúce sa nastavenia systému, metodickej podpory k informačnému systému.

Školenia

K efektívnemu využívaniu systému Vám dopomôžu naše školenia, pri ktorých Vás naši školitelia oboznámia s jednotlivými funkciami a väzbami systému tak, aby bola pre Vás práca jednoduchšia. Môžete si zvoliť:


individuálne školenie, ktoré je možné realizovať podľa Vašej špecifickej požiadavky a Vami zvolenom rozsahu, buď v priestoroch našej spoločnosti alebo u Vás

hromadné školenie, ktoré pripravujeme s cieľom oboznámiť užívateľov so zmenami realizovanými v systéme, či už pri rozširovaní funkcionalít, alebo pri legislatívnych zmenách

Hot-line

  • telefonický hot-line slúži na krátke, operatívne poradenstvo v rozsahu metodickej podpory v oblasti obsluhy programu. Táto pomoc je určená na riešenie konkrétnych jednorazových zákazníckych požiadaviek pri ovládaní programu a nejasností, s ktorými sa užívateľ stretol pri práci s programom. Maximálna doba konzultácie je v rozsahu 10 minút. Poradenstvo je určené pre zákazníkov, ktorí majú zaplatenú ročnú podporu hot-line. Prevádzková doba hot-line je od 8:00 do 16:00 hod.
  • e-mailový hot-line odporúčame využiť v prípade, ak Váš problém na telefonickom hot-line nebude vyriešený po skončení telefonického hovoru. Služba je poskytovaná formou písomnej komunikácie s konzultantom, alebo v špecifických prípadoch, keď je vhodnejšie popísať problém alebo požiadavku podrobnejšie. Tento spôsob komunikácie Vám uľahčí aj novovytvorená aplikácia Customer support center, o ktorej sa dozviete v ďalších riadkoch.

Vzdialená správa

Okrem kvality je našou snahou aj maximálna dostupnosť a rýchlosť poskytnúť požadovanú službu. V prípade problémov a pre urýchlenie riešenia sa snažíme o efektívne vyriešenie Vašej požiadavky pomocou vzdialeného pripojenia a zásahu priamo v prostredí Vašej spoločnosti. Takto sa čas skráti na nevyhnutné minimum a čo je dôležité - všetko máte pod svojou kontrolou.

Customer support center CSC

Služba vyvinutá na podporu komunikácie so zákazníkom. Zákazník má možnosť zadávať svoje problémy, otázky resp. požiadavky na úpravy týkajúce sa jednotlivých modulov komplexného informačného systému SRS® cez webové rozhranie alebo priamo z programu. Každej požiadavke je pridelené identifikačné číslo a následne bude požiadavka pridelená zodpovednému pracovníkovi oddelenia služieb zákazníkom.


Registrované požiadavky sú riešené pracovníkom a zároveň je zákazník informovaný o stave a spôsobe riešenia registrovaných požiadaviek. Do CSC sa prihlasujete prostredníctvom internetu cez zákaznícku zónu na stránke www. emel.sk a zaznamenávate svoju požiadavku, ktorú máte možnosť monitorovať.


Pre zjednodušenie práce s aplikáciou je do vybraných modulov implementovaná rýchla voľba pre otvorenie formuláru pre zadanie Vašej požiadavky. Následne si aplikácia stiahne dostupné informácie a Vy už len v krátkosti doplníte text Vašej požiadavky. Pri evidencii majú užívatelia možnosť pripojiť k požiadavke aj prílohy.