Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .

 Modulárnosť

 1. možnosť zvoliť si z celkového portfólia modulov len moduly podľa potrieb zákazníka. Moduly pristupujú k údajom v Microsoft SQL databáze.
 2. staršie moduly sú naprogramované vo Visual Basic-u s podporou štandardných knižníc (napr. Crystal Reports), novovznikajúce moduly sú programované najnovšími technológiami .Net , ktoré rozširujú možnosti, spríjemňujú a uľahčujú programátorskú a čo je ešte dôležitejšie používateľskú prácu

 Pravidelný vývoj

 1. využívanie nových trendov a technológií a nových funkčností aplikácií

 Intuitívna obsluha

 1. niekoľko spôsobov ovládania umožňuje jednotlivým užívateľom zvoliť si ten najlepšie vyhovujúci, rovnaký vo všetkých moduloch. Rýchla navigácia cez stromové menu, kontextová nápoveda.
 2. rozsiahle možnosti výstupných formátov (xls, doc, pdf, xml)
 3. možnosť upraviť si prehľady podľa požiadaviek užívateľov

 Jednoduchá administrácia

 1. automatická inštalácia aplikácie na serveri aj na počítači užívateľa
 2. administrácia celého systému z jedného miesta
 3. dôležitou vlastnosťou aplikácie je aj možnosť vzdialeného prístupu k databáze prostredníctvom Remote Access Service,Teamviewerom

 Otvorenosť systému

 Rýchlosť

 1. rýchly prístup k údajom v databáze v jednotkách sekúnd
 2. použité stabilné a moderné informačné technológie

 Integrita a bezpečnosť dát

 1. technológia klient/server zaisťuje dostatočnú stabilitu a bezpečnosť dát pre všetky typy firiem
 2. samostatné moduly, ktoré sú navzájom prepojené bez prenosu údajov dávkami
 3. autorizácia údajov, prístupové práva pre používateľov

Výhody/ Komu je určený

 • integrované riešenie zamerané na malé a stredné spoločnosti
 • vhodný pre podnikateľské subjekty, rozpočtové a neziskové organizácie, samosprávu
 • nástroj pre efektívnu podporu každodenných činností spoločnosti a integruje procesy do jedného komplexného celku
 • zefektívňuje a urýchľuje prácu
 • prispôsobivý potrebám spoločnosti
 • široká funkcionalita
 • spoločnosť už viac ako 15 rokov poskytuje kvalitné a rýchle služby pre svojich zákazníkov

Moduly

Mzdy Personalistika
Sklady Účtovníctvo
Doprava Dochádzka
Kasa Finančné plánovanie
Registratúra Telemarketing
Rozpočet Webshop
Majetok Obchodný prípad
Honoráre Pohľadávky
Výkony a provízie OFFSET

Prínosy

 1. poskytovanie všetkých potrebných informácií pre manažérske rozhodovanie
 2. práca len v jednom komplexnom systéme
 3. optimalizácia a sprehľadnenie hospodárenia s finančnými prostriedkami
 4. vykonávanie kontrolných činností v kratšom čase
 5. odstránenie duplicít pri manuálnom zadávaní údajov a tým zníženie rizika vzniku chýb
 6. zníženie skladových zásob
 7. skrátenie veku zásob
 8. efektívnejšie objednávanie
 9. zlepšenie používateľského rozhrania a komfortu
 10. vyššia bezpečnosť a stabilita technologickej infraštruktúry
 11. vyššia bezpečnosť dát a ich referenčná integrita