Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .

SRS®Lite

SRS®Standard

Closed Packet Closed Packet

Počet dokladov v SRS-databáze/rok

do 5000 do 5000 do 10 000 do 10 000

Počet SRS - licencií

3 3 3 3
Podvojné účtovníctvo
Sklady a predaj
Obchodný prípad/Sklady a predaj
Kasa - -
Evidencia majetku a odpisy
Mzdy a personalistika do 5 zamestnancov - - -
Implementácia euro SRS -

SRS®Ekonom

SRS®Business

SRS®Enterprise

Počet dokladov v SRS-databáze/rok

neobmedzene neobmedzene neobmedzene

Počet SRS - licencií

3 6 neobmedzene
Podvojné účtovníctvo
Sklady a predaj
Obchodný prípad/Sklady a predaj
Výroba/Sklady a predaj - -
Rozšírené spracovanie objednávok/Sklady a predaj - -
Kalkulácie predajných cien tovarov/Sklady a predaj - -
Kasa -
Evidencia majetku a odpisy
Mzdy a personalistika do 30 zamestnancov - -
Mzdy a personalistika neobmedzene - -
Doprava - -