Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .

Analýza požiadaviek na informačný systém

Spracovanie projektovej dokumentácie s požiadavkami klienta na informačný systém s návrhom riešenia IS SRS® a plánom implementácie.

Návrh IT štruktúry s možnosťou dodávky hardvéru a softvéru

Analýza a návrh IT štruktúry tak, aby implementácia a prevádzka SRS® bola bezproblémová. V prípade zistenia kritických miest v IT štruktúre sme schopní zabezpečiť kompletný servis od dodávky, cez inštaláciu hardvéru s nakonfigurovaním na podmienky klienta.

Implementácia informačného systému

Nasadenie informačného systému pod dohľadom odborných konzultantov, vedených projektovým manažérom s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejšie a bezproblémové nasadenie s dodržaním časového plánu implementácie a s dodržaním všetkých požiadaviek klienta na systém.

Prispôsobenie systému pre individuálne požiadavky

Vývojový tím je pripravený prispôsobiť systém individuálnym potrebám klienta na základe dôsledne vypracovanej analýzy, ktorú spracujú odborne zdatní konzultanti v spolupráci so zákazníkom.

Monitorovanie a správa prevádzky informačného systému

V prípade, že naši zákazníci nemajú vo svojich radoch IT odborníkov alebo ich kapacity sú maximálne vyťažené, tak majú možnosť starostlivosť o prevádzku a údržbu systému SRS® preniesť na našich špecialistov. Týmto spôsobom je možné riešiť celkový dohľad nad prevádzkou systému SRS® alebo iba zodpovednosť za niektorú časť (nasadenie aktualizácií, inštalácia klientov SRS®, správa počítačov, na ktorých je prevádzkovaný systém SRS®). Súčasťou našich servisných služieb je aj možnosť on-line zálohovania v našom vlastnom dátovom centre.


SLA – Service Level Agreement

Klient má možnosť si rozšíriť poskytované služby a zabezpečiť si služby v nadštandardnej kvalite a rozsahu za presne definovaných podmienok formou zmluvy o poskytovaní istej úrovne služieb, ktorú sa okrem štandardných prvkov naša spoločnosť zaväzuje poskytovať.

Príprava legislatívnych aktualizácií informačného systému

Príprava upgradu systému, t.j. zmien systému z dôvodu legislatívnych zmien a vylepšení programu. Aktualizácie sú zákazníkom priebežne zasielané aj s aktuálnym popisom zmien a postupom inštalácie. K aktuálnym verziám programu je možné sa dostať cez zákaznícku zónu a informácie o vydaných aktualizáciách sú priebežne zverejňované na stránke www.emel.sk. Súčasťou tejto služby je aj aktuálna dokumentácia k jednotlivým modulom informačného systému SRS®.