Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
Spať na prehľad
Modul Podvojné účtovníctvo načítava údaje s českého registra firiem a organizácii ARES
Dátum: 20.11.2023

Do modulu podvojného účtovníctva na kartu partnera je doplnená možnosť automatického načítavania adresy na základe IČO z českého registra firiem a organizácii ARES. Ak klient obchoduje v rámci svojej podnikateľskej činnosti s partnermi z Českej republiky, tak mu uvedená funkcionalita načítavania údajov zefektívni evidenciu a overenie údajov.

emel