Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .
Spať na prehľad
Predĺženie doby platnosti úžitkového vzoru "Energetický nabíjací systém"
Dátum: 23.10.2023

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predĺžil platnosť úžitkového vzoru č. 8269 po druhý raz o tri roky.

emel