Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .
Spať na prehľad
Evidencia o cenách tovarov v SRS
Dátum: 2.10.2023

Prijatou novelou zákona o cenach č. 279/2023 sa §13 opätovne zavádza povinnosť viesť evidenciu o cenách tovarov, vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru aj pre vybraných predávajúcich, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien. Pre sledovanie histórie cien je pripravený aj systém SRS, kde je možné si históriu cien sledovať pre každý tovar v samostatnej evidencii, ktorá je dostupná v samostatnej záložke na tovarovej karte. Údaje sa zapisujú a kontrolujú pri rôznych činnostiach aktualizácie tovarovej karty, či už editáciou pri uložení alebo importom údajov do tovarovej karty.

emel