Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.2.2024 - .
Spať na prehľad
Do SRS sme zapracovali viac náhľadov pre tovar a tak podporili prácu užívateľov.
Dátum: 6.9.2023

Zobrazovanie náhľadov produktov v module Sklad bolo zapracované pri práci s tovarovou kartou, tovarmi v dokladoch ako je objednávka, príjemka, výdajka a taktiež v prehľadoch tovarov.

Pohybom po jednotlivých tovaroch sa zobrazuje aj aktuálny náhľad produktu v samostatnom okne alebo v dokladoch v informačnej záložke.

emel