Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.6.2024 - .
Spať na prehľad
Spolupracujeme so Ústavom stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
Dátum: 26.6.2023

Možností získať energiu z obnoviteľných zdrojov je dnes na trhu mnoho. Skutočnou výzvou je však jej uskladnenie a kontrolované využitie v čase, kedy je najviac potrebná. EMEL Bratislava preto nadviazal spoluprácu s Ústavom stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Cieľom je zúročiť dlhoročné skúsenosti z oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a v kombinácii so špičkovými znalosťami odborníkov na stavebné materiály nájsť riešenie, ako uskladniť vyrobenú energiu v podmienkach bežných domácností, výrobných podnikov, či priemyselných areálov.

emel