Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 24.7.2024 - .
Spať na prehľad
Nová súdna mapa zapracovaná pre klientov SRS®
Dátum: 5.6.2023

Obchodný zákonník ustanovuje povinnosť každého podnikateľa na svojich obchodných dokumentoch okrem iného uvádzať aj označenie registra príslušného súdu , ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu.

Nová súdna mapa, ktorú prináša legislatívna zmena od 1. júna tohto roka znamená pre podnikateľov povinnosť používať aktuálny register aj na dokumentoch vystavených v SRS ®predovšetkým na faktúrach.

Najnovšia aktualizácia SRS ® umožní jednoduchým spôsob si tieto údaje uchovať a následne zabezpečí správnosť údajov každej faktúry podľa dátumu jej vystavenia bez obáv z chýb, nepresností a sankcií.

emel