Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 21.4.2024 - .
Spať na prehľad
Rozhodli sme sa prispieť k ustáleniu cien energií
Dátum: 31.5.2023

Počas Veľkonočných sviatkov v apríli tohto roku prinieslo mimoriadne slnečné počasie v kombinácii s nízkou aktuálnou spotrebou prebytok elektriny v sieti Českej energetickej prenosovej sústavy (ČEPS). Pre účely ochrany sústavy bol jej správca nútený mnohé zo solárnych elektrární vôbec po prvýkrát v histórii od siete na diaľku odpojiť. Zasiahnutým výrobcom elektrickej energie zo slnečného žiarenia bola poskytnutá možnosť nárokovať si náhradu za síce vyrobenú, no neodobratú elektrinu.

EMEL energy a.s. ako prevádzkovateľ dvoch fotovoltaických elektrární prijal rozhodnutie nenárokovať si uvedenú kompenzáciu. Rozhodli sme sa prispieť k ustáleniu cien energií na trhu a veríme, že situácia, ktorá nastala bude ďalším impulzom pre zvyšovanie flexibility prenosovej sústavy využívaním vhodných riešení ako sú napríklad moderné úložiská vyrobenej elektrickej energie.

emel