Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .
Spať na prehľad
Partnerstvo si ceníme
Dátum: 17.4.2023

Vážený  obchodný partner,

   

v neľahkých chvíľach je dôležité mať pri sebe partnera, na ktorého sa môžeme spoľahnúť.

Obdobie pandémie, vojna u našich susedov a následná energetická kríza posilňujú infláciu, ktorá má za následok všeobecné zvyšovanie nákladov. To, žiaľ, núti mnohé spoločnosti pristúpiť k zvyšovaniu cien svojich produktov a služieb.

Spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o. naďalej zostáva stabilným subjektom na trhu a to v neposlednom rade aj vďaka spolupráci s Vami. Preto si Vás dovoľujeme informovať, že si korektné vzťahy s našimi partnermi ceníme a aj napriek neistote a inflácii neplánujeme zvyšovať v roku 2023 ceny našich služieb.

  

Spoločnosť  EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Vám praje veľa úspechov.

emel