Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 11.12.2023 - .
Spať na prehľad
FVE III v prevádzke
Dátum: 3.4.2023

Spoločnosť EMEL energy a.s. vybudovala v Polešoviciach tretiu fotovoltickú elektráreň. Inštalovaný výkon novej elektrárne je 499,54 kWp. Energiu zo slnečného svetla vyrába od polovice marca 2023. 

emel