Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.2.2024 - .
Spať na prehľad
Film MIMI aj s našou podporou
Dátum: 27.3.2023

Je nám cťou, že naša spoločnosť EMEL BRATISLAVA mohla podporiť významné kinematografické dielo, ktoré získalo hlavnú cenu Grand Prix na medzinárodnom festivale Berlinale v Berlíne. Filmový projekt MIMI nás zaujal, pretože je produkovaný v štýle „green filming“, ktorý odzrkadľuje dlhoročnú „green“ filozofiu EMEL-u.

Tomuto úžasnému filmu, venovanému deťom, lesom a riekam, prajeme mnoho úspechov, nech šíri osvetu úprimnosti, odvahy, cieľavedomosti a ochoty pomáhať.

emel