Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 30.1.2023 - .
Spať na prehľad
Nové v SRS®: Prepojenie modulu Sklady.Net a Balíkobotu
Dátum: 23.1.2023

Balíkobot je externá služba a je to technológia pre automatizáciu a zjednodušenie expedície zásielok - balíkov, paliet i listov. Je prepojený na viac ako 30 dopravcov. Firme umožňuje riadenie a vykonávanie expedičných procesov na dopravcov, s ktorými má uzatvorenú zasielateľskú zmluvu, z jediného miesta, čo tieto procesy uľahčuje a zefektívňuje. Modul Sklady.Net systému SRS® je na Balíkobot prepojený komunikačným rozhraním, pričom modul v súčasnosti podporuje komunikáciu s prepravnými spoločnosťami Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS) a GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS Slovakia). Do budúcnosti predpokladáme rozšírenie komunikácie SRS®  prostredníctvom Balíkobotu aj na ďalšie prepravné spoločnosti.

emel