Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.2.2024 - .
Spať na prehľad
Ďakujeme za dôveru ...
Dátum: 19.12.2022

Tri desiatky rokov skúseností v hardvérových riešeniach, viac než dvadsať rokov vývoja a dodávok vlastného softvéru, či realizácie IT-projektov – to je len stručný opis pôsobenia EMEL BRATISLAVA na trhu. Sledujeme trendy, učíme sa novým technológiám, načúvame našim klientom, ... Sme radi, že k nám ako odpoveď prichádzajú vyjadrenia podpory, ktoré nás povzbudzujú rozvíjať sa a pokračovať v tom, čo robíme.

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom a obchodným partnerom za doterajšiu spoluprácu. Do nadchádzajúceho roka 2023 želáme všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a hojnosti, dobrých nápadov, vhodných príležitostí a hodne vytrvalosti.

emel