Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .
Spať na prehľad
Ďalší krok k úplnej digitalizácii
Dátum: 16.11.2022

Vo všetkých moduloch IS SRS® je možné realizovať podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Tento spôsob prináša možnosť podpisovania na najvyššej úrovni dôveryhodnosti, kedy je identita osoby, ktorá dokument podpísala, nepopierateľná. Dokument podpísaný elektronicky s časovou pečiatkou má rovnakú váhu ako úradne osvedčený dokument. Využívanie elektronického podpisu prináša úsporu času a nákladov na komunikáciu a umožňuje optimalizovať interné procesy. Elektronický podpis zapracovaný v IS SRS® je možné overiť voči Ústrednému portálu verejnej správy slovensko.sk.

DCH