Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .
Spať na prehľad
Neprehliadnite: novembrové on-line školenie k SRS už 10.11.2022
Dátum: 4.11.2022

Vo štvrtok 10.novembra 2022 sa pre užívateľov systému SRS uskutoční ďalšie školenie, na ktorom sa účastníci dozvedia informácie týkajúce sa nastavenia účtovania miezd a práce s rekapituláciou miezd.

Viac informácií a registrácia na http://www.emel.sk/sk-sk/klienti/skolenie/18.

DCH