Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 7.12.2022 - .
Spať na prehľad
Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Dátum: 4.11.2022

Pri príležitosti podujatia IT GALA 2022, ktorého významným podporovateľom a partnerom bol aj EMEL BRATISLAVA, s.r.o., poskytol novinárom generálny riaditeľ  spoločnosti Ing. Ľudovít Hamaš rozhovor. Odpovedal v ňom na otázky, aký bol rok 2022 pre našu firmu z hľadiska biznisu a aký vývoj očakáva v roku 2023. Rozhovor bol zverejnený v IT ROČENKE 2022.

DCH