Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .
Spať na prehľad
Absolvovali sme audit systému manažérstva kvality
Dátum: 24.10.2022

V EMEL BRATISLAVA, s.r.o. prebehol audit, ktorého účelom bolo posúdenie súladu zavedeného systému manažérstva kvality s požiadavkami referenčnej normy ISO 9001. Je potvrdené, že náš systém požiadavky normy spĺňa.

DCH