Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.2.2024 - .
Spať na prehľad
Nové v SRS: pokladničné doklady do SRS „zo súboru“
Dátum: 3.10.2022

Pre spracovanie pokladničných dokladov v SRS môže užívateľ využiť nový spôsob pre načítanie údajov z portálu Finančnej správy – tzv. načítanie „zo súboru“. Táto možnosť sa dá využiť pri pokladničných dokladoch, ktoré predávajúci nevystavil v tlačenej forme, ale v elektronickej. Program SRS spracuje QR kód príslušného pokladničného dokladu a formulár dokladu sa naplní údajmi, ktoré sú dostupné z portálu Finančnej správy. Pri ďalšom spracovaní sa postupuje štandardným postupom.

DCH