Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 25.9.2023 - .
Spať na prehľad
Nové v SRS: spracovanie pokladničných dokladov pomocou čítačky QR kódov
Dátum: 19.9.2022

V module Podvojné účtovníctvo majú užívatelia k dispozícii novú funkcionalitu, ktorá umožňuje načítavanie pokladničných dokladov z portálu Finančnej správy s využitím čítačky QR kódov. Po načítaní kódu sa formulár dokladu v SRS naplní údajmi, ktoré sú na portáli dostupné. Ďalšie spracovanie dokladu prebieha štandardným spôsobom.

DCH