Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .
Spať na prehľad
Termín septembrového školenia k SRS sa blíži
Dátum: 17.8.2022

V EMEL-i BRATISLAVA sme si overili technológie pre realizáciu školení a tému, ktorá je pripravená na 8.9.2022. Viac informácií na http://www.emel.sk/sk-sk/tag/skolenia/zoznamte-sa-s-modulom-mzdy.