Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 3.10.2023 - .
Spať na prehľad
Nový upgrade SRS k prorodinnému balíčku je k 1. júlu pripravený
Dátum: 30.6.2022

22.6.2022 bolo poslancami Národnej rady SR odhlasované  uvedenie prorodinného balíčka pomoci do praxe. Zákon vstúpi do platnosti od 1. júla 2022. Rodičia s deťmi tak  dostanú prvé zvýšenie daňového bonusu a tiež zvýšené prídavky na svoje deti. Bude sa jednať o okamžité zvýšenie príspevku, ktorý bude vyplatený už v júli 2022. Zvýši sa daňový bonus na dieťa. V prípade detí do šiestich rokov vzrastie od júla 2022 zo súčasných 47,14 eura na 70 eur mesačne. Na deti staršie ako 15 rokov sa daňový bonus od júla 2022 zvýši z 23,57 eura na 40 eur mesačne. Podobne sa budú zvyšovať aj rodinné prídavky. Od júla 2022 stúpnu z 25,88 eura na 30 eur mesačne. Zároveň sa však zruší jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri jeho prvom nástupe do prvého ročníka základnej školy.

Aj napriek značnej krátkosti času od schválenia zákona po začiatok jeho účinnosti sme pripravili novú aktualizáciu SRS, ktorá je naším zákazníkom už k dispozícii.