Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 19.5.2024 - .
Spať na prehľad
Školenie EFEKTÍVNA PRÁCA SO SYSTÉMOM SRS
Dátum: 29.6.2022

Vážený obchodný partner,

sme radi, že Vás môžeme informovať o zahájení pripravovaných on-line školení k ekonomickému informačnému systému SRS. Témy školení sa budú týkať rôznych oblastí, rôznych SRS-modulov a taktiež samotnej práce užívateľa s programom.

Ku školeniam všeobecnejšie:

 • Školenia budú prebiehať na mesačnej báze, od septembra 2022, avšak úvodné  školenie sa uskutoční už 14.7.2022, ktoré bude poskytnuté  bezplatne.
 • Školenia budú prebiehať on-line, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
 • Školenia sa budú môcť zúčastniť len zaregistrovaní záujemcovia.
 • Školenia budú spoplatnené, s výnimkou úvodného školenia.
 • Školenia budú prebiehať podľa naplánovaného harmonogramu a tém, ktoré budú zverejnené na webovej stránke našej spoločnosti www.emel.sk.
 • Konkrétne školenia budú rozdelené na dve časti. Prvá časť bude venovaná konkrétnej téme školenia a druhá časť bude venovaná otázkam a odpovediam účastníkov.

Informácie k úvodnému školeniu:

 • Uskutoční sa 14.7.2022 v čase 9,00 – 11,00 hod.,
 • Témou školenia bude Efektívna práca so systémom SRS,
 • Na školenie je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu skolenia@emel.sk,
 • Do registračného e-mailu treba uviesť názov spoločnosti, meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu osoby vykonávajúcej registráciu, e-mailové adresy účastníkov školenia,
 • Po doručení registračného e-mailu zašleme účastníkom link k pripojeniu sa na školenie. Link bude vygenerovaný len pre konkrétneho účastníka uvedeného v registrácii.
 • Záujemcovia sa môžu na školenie registrovať v termíne do 12.7.2022,
 • Úvodné školenie poskytneme záujemcom bezplatne.

Vážený obchodný partner,

veríme, že Vás naša ponuka zaujala a že sa na niektorom (i keď virtuálnom) školení  stretneme.  

Kolektív zamestnancov spoločnosti EMEL BRATISLAVA, s.r.o.